KONTAKT

Szkoła Tańca Libere 


Sala Bielsko-Biała
ul. Krakowska 194 (siedziba znajduje się zaraz obok zjazdu z Obwodnicy Wschodniej Bielska-Białej Kraków/Lipnik)

Nie wiesz jak do nas dojechać? Zainstaluj naszą aplikację (tutaj) - dzięki funkcji nawigacji poprowadzi Cię we właściwe miejsce (Google Maps prowadzą do starej lokalizacji)

zobacz mapkę lokalizacji sal

adres mailowy:
libere.szkolatanca@gmail.com

numer telefonu:
509 124 183 (w sprawie pytań, niejasności, nowych kursów, ustalania indywidualnych zajęć itp.)

funpage na facebooku:
https://www.facebook.com/Libere.Bielsko.Biala
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH TAŃCA:

 1. Zapisanie się na jakiekolwiek zajęcia taneczne do Szkoły Tańca Libere jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy).
 2. Kursanci uczęszczający na zajęcia zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.
 3. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestników kursów od obowiązku jego przestrzegania.
 4. Zapisu na kurs tańca dokonuje się w formularzu kontaktowym na stronie www.taniec-bielsko.pl, mailem na adres: libere.szkolatanca@gmail.com, telefonicznie pod numerem 509 124 183 lub osobiście w siedzibie Szkoły Tańca Libere.
 5. Ilość miejsc na każdym kursie jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc na danym kursie obowiązuje zasada pierwszeństwa wyjaśniona w pkt. 6.
 6. Na kursie, w którym chętnych jest więcej niż przewiduje to ilość miejsc ustalona przez organizatora, pierwszeństwo wejścia na zajęcia mają osoby wcześniej zapisane w sposób opisany w pkt. 4.
 7. W przypadku kursów objętych zadatkiem (konieczność wpłacenia zadatku każdorazowo będzie wyraźnie zaznaczona w ogłoszeniu o nowym kursie) wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto podane na stronie www.taniec-bielsko.pl jest jedynym gwarantem zajęcia miejsca na kursie.
 8. (dot. pkt 7) W przypadku gdy na kurs przyjdą osoby wcześniej nie zapisane, bądź zapisane ale bez uiszczonego zadatku (na kursie, na którym zadatek obowiązuje), pierwszeństwo wstępu na salę taneczną mają osoby, które zapisały się w sposób wymieniony w pkt.6 i jednocześnie wpłaciły zadatek na konto.
 9. (dot. pkt 7) Zadatek jest formą potwierdzenia, iż zapisani klienci wezmą udział w kursie. W przypadku ich nieobecności, zadatek bezzwrotnie przepada.
 10. (dot. pkt 7) Zadatek jest jednocześnie opłatą za pierwsze zajęcia - w przypadku chęci wykupienia całego karnetu wystarczy jedynie dopłacić resztę do karnetu na recepcji Szkoły Tańca Libere w dniu rozpoczęcia kursu.
 11. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu.
 12. Zajęcia odbywają się co tydzień, w tym samym terminie co pierwsze zajęcia. Wyjątkiem są grupy, które mają zajęcia dwa razy w tygodniu.
 13. W przypadku nieobecności uczestnika na kursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem 509124183 lub osobiście na recepcji Szkoły Tańca Libere.
 14. Karnety na zajęcia są ważne 4 tygodnie.W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak również rezygnacji z zajęć czy kursu Szkoła Tańca Libere nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty. Nieobecność taką można odrobić na innych zajęciach (o podobnym profilu oczywiście jeśli takowe zajęcia są w ofercie) nadal mieszcząc się w terminie ważności karnetu np: nie możesz być na zajęciach w czwartek ale podobne są w poniedziałek to możesz przyjść je odrobić informując o tym recepcję i otrzymując potwierdzenie że jest to możliwe (wolne miejsca, czy jest do pary itp :)
 15. Na salę taneczną mogą wchodzić tylko i wyłącznie osoby zapisane, które mają opłacony kurs, w obuwiu zamiennym. Wyjątek stanowią rodzice dzieci w wieku 4-7 lat, którzy mogą przebywać na sali podczas zajęć ich dzieci.
 16. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy instruktora bądź innych przyczyn niezależnych od kursanta, ważność karnetu zostanie przesunięta o ilość nie odbytych zajęć.
 17. W razie rezygnacji z zajęć prosimy o poinformowanie o tym instruktora lub telefonicznie.* zgłaszanie nieobecności na zajęciach:
Jeśli wiesz, że nie będzie Cie na zajęciach, możesz to zgłosić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć! (daje nam to odpowiednią ilość czasu na "załatwienie" kogoś na Twoje miejsce, żeby ktoś z partnerów/partnerek nie został bez pary).

Co zrobić aby zgłosić nieobecność?
Wystarczy odpowiednio wcześnie wysłać SMS pod numer recepcji (509 124 183) w którego treści prosimy o dokładne wpisanie:
 • imienia i nazwiska
 • nazwy zajęć, na których się nie będzie
 • dokładny termin zajęć (np. poniedziałek 20:30)