Reggaeton

2015-12-29

Reggaeton łączy w sobie elementy dancehallu, hip-hopu, salsy i innych tańców latynoamerykańskich. Muzyka jest bardzo dynamiczna, rytmiczna i pełna energii, co pozwala tańczącym na ekspresję swoich emocji w tańcu.Zajęcia zawieszone. Przepraszamy!
 Zapraszamy!